Skip to content

Uppförandekod för leverantörer

På Alimak Group är vi fast beslutna att bedriva vår verksamhet på ett etiskt och ansvarsfullt sätt och vi stödjer internationella konventioner om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption såsom FN:s Global Compact.

Vårt globala leverantörsnätverk är en viktig del i vårt värdeskapande, och vi räknar med deras stöd för att hjälpa oss att nå våra hållbarhetsmål inom områden som CO2-minskningar. Vi förväntar oss också att alla våra leverantörer bedriver sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt och säkerställer efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar samt de krav som anges i vår uppförandekod för leverantörer.