Skip to content

Organisation

Alimak Group har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige. Koncernen har 56 säljkontor runt om i världen, 26 produktions- och monteringsanläggningar i 15 länder och ett vidsträckt sälj- och servicenätverk via distributörer med försäljning i mer än 120 länder.

Alimak Group har ca 3 000 anställda globalt. Koncernens dagliga arbete leds av VD:n. Medlemmarna i koncernledningen rapporterar direkt till VD. Huvudkontoret hanterar bland annat investerarrelationer, koncernövergripande kommunikation, compliance samt vissa finansiella funktioner.

Alimak Groups verksamhet är organiserad i fem divisioner: Façade Access, Construction, Height Safety & Productivity Solutions, Industrial och Wind. Divisionerna är ansvariga för hela kundresan: produktplanering, marknadsföring, försäljning och resultat.

Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltning samt utfärdar riktlinjer och instruktioner till VD. Styrelsens uppgift är att se till att kontrollen av bolagets redovisning, förvaltning och ekonomiska förhållanden är betryggad.

Divisioner

Ledningsgruppen

Styrelsen

Försäljning

Alimaks Groups försäljning sker globalt genom egen säljorganisation och ett nätverk av distributörer. Den globala organisationen ger närhet till marknaden vilket säkerställer en god kundkännedom och långsiktiga relationer och en hög servicenivå. Koncernen har 56 egna säljkontor samt mer än 10 000 distributörer runt om i världen.

Produktion

Alimak Group har kostnadseffektiva och rationella integrerade produktions- samt forskning- och utvecklingsanläggningar som långsiktigt bidrar till konkurrenskraften. Tillverkningen utvecklas kontinuerligt för att stärka positionen på de viktiga tillväxtmarknaderna i Asien och för att fullt ut kunna optimera produktions- och inköpskostnader.