Skip to content

Alimak Group är en global leverantör av hållbara vertikala transportlösningar och lösningar för arbete på höjd, noterat på Nasdaq Stockholm. Med närvaro i mer än 120 länder utvecklar, tillverkar, säljer och utför vi service på koncernens transportlösningar och lösningar för arbete på höjd, med fokus på att tillföra kundvärde genom högre säkerhet, ökad produktivitet och bättre kostnadseffektivitet. Koncernen, som grundades i Sverige 1948, har sitt huvudkontor i Stockholm, 26 produktions- och monteringsanläggningar i 15 länder och 3 000 medarbetare globalt.

Industrial Division

Industrial förser sina kunder med permanent installerade kuggstångs- och linhissar som ofta måste uppfylla strikta regelverk. De används inom flera olika slutsegment som hamnar, energisektorn och cement för underhåll och åtkomst. Service ingår som en viktig del av kunderbjudandet med branschledande produkt- och kundsupport. Divisionen erbjuder ett komplett utbud av servicelösningar, till exempel i form av servicepaket, förebyggande underhåll och reparationer, inspektioner, renoveringar, originalreservdelar och kundutbildning. Lösningarna är framtagna för att hantera utrustningens hela livscykel, vilket optimerar den totala ägandekostnaden.

Construction Division

Divisionen Construction utvecklar, tillverkar, säljer, utför service på och hyr ut ett brett utbud av bygghissar och arbetsplattformar för temporärt bruk vid bygg- och renoveringsprojekt över hela världen. Uthyrning erbjuds på de utvalda marknaderna Frankrike, Benelux-länderna, Tyskland, Schweiz och Australien. Därtill erbjuds analys av kundens behov, identifiering av lösningar och produkter och kundutbildning på plats. Divisionen bedriver även försäljning av koncernens begagnade byggprodukter, vilka huvudsakligen kommer från den egna uthyrningsflottan. Sist men inte minst utförs den viktiga tjänsteverksamheten med tjänster som montering, demontering, underhåll, assistans under drift, transport och försäkring.

Facade Access Division

Facade Access erbjuder utrustning och system för permanent installation som möjliggör regelbunden åtkomst till byggnadsfasader, det som ofta kallas för BMU-enheter (Building Maintenance Units). I normalfallet används utrustningen för att ge en permanent möjlighet att nå byggnaders och strukturers fasader för underhåll, vilket innefattar rengöring och byte av skadade fasadpaneler, lampor, fönster etc. Permanenta åtkomstlösningar används även till infrastrukturer som idrottsarenor, flygplatser, sjukhus, broar och industrianläggningar i samma syften.

Wind Division

Wind erbjuder åtkomstlösningar för säkert arbete i vindkraftverk över hela världen, såväl på land som till havs. Under varumärket Avanti säljer divisionen mycket tillförlitliga produkter som servicehissar, stegar och fallskyddssystem. Förutom att tillhandahålla mycket kvalificerade tjänster erbjuder Wind även utbildningar i underhåll. Den stora geografi ska närvaron ger en effektiv leveranskedja till torntillverkare och OEM företag, snabb och flexibel respons vid behov av tjänster.

Height Safety & Productivity Solutions

Height Safety & Productivity Solutions divisionen representerar vårt varumärke Tractel brand, en världsledande tillverkare av pålitlig, innovativ och högkvalitativ lyft- och fallskyddsutrustning och tillhörande tjänster. Divisionen har kunder inom industri, bygg, energi, telekom och infrastruktur. Stödet till alla kunder inkluderar ett omfattande utbud av service- och supportlösningar, inklusive underhåll och utbildning. Inom området lyftutrustning är Tractel världsberömt för vinschar som används för transport av personal och material samt ett brett utbud av tillhörande lyftutrustning. I portföljen ingår personlig skyddsutrustning, utrustning för access till trånga utrymmen och räddningsutrustning för fallskydd, och installerade system som säkerhetsstegar, skyddsräcken och livlinor.