Skip to content

Finansiella mål

 • Intäktstillväxt 6-10 %

  Koncernens mål är att ha en genomsnittlig årlig intäktstillväxt på 6-10%.

 • EBITA-marginal >18 %

  Koncernens mål är att nå en operativ justerad EBITA-marginal som överstiger 18%, inom 2-3 års tid.

 • Nettoskuld/EBITDA <2.5 x

  Bolaget ska upprätthålla en effektiv kapitalstruktur med en nettoskuld lägre än 2,5x EBITDA. Kapitalstrukturen ska vara flexibel och möjliggöra strategiska initiativ.

Styrelsen för Alimak Group har beslutat om nya finansiella mål och hållbarhetsmål, då företaget redan överträffar de finansiella mål som fastställdes för två år sedan.

I oktober 2020 lanserades New Heights-programmet och efter framgångsrikt genomförande av de två första stegen – att etablera basen och säkra marginalförbättringar – övergick Alimak Group under 2022 till den tredje fasen: lönsam tillväxt.

De positiva resultaten under 2022 och det första kvartalet 2023 visar på styrkan i den strategiska inriktningen i New Heights-programmet. Förvärvet av Tractel, som konsoliderades 21 november 2022, har också bidragit till ett ännu starkare, bredare och mer lönsamt och motståndskraftigt industriföretag.

Nya finansiella mål:

Intäktstillväxt: 6-10%

Koncernens mål är att ha en genomsnittlig årlig intäktstillväxt på 6-10%.
Tidigare mål: genomsnittlig årlig intäktstillväxt på 5-7%.

Justerad EBITA-marginal: >18%, inom 2-3 års tid

Koncernens mål är att nå en operativ justerad EBITA-marginal som överstiger 18%, inom 2-3 års tid.
Tidigare mål: operativ EBITA-marginal om 14-16%.

Nettoskuld/EBITDA: <2,5x

Bolaget ska upprätthålla en effektiv kapitalstruktur med en nettoskuld lägre än 2,5x EBITDA. Kapitalstrukturen ska vara flexibel och möjliggöra strategiska initiativ.
Tidigare mål: bolaget ska upprätthålla en effektiv kapitalstruktur med en nettoskuld runt 2,0x EBITDA .

Utdelningspolicy:

Koncernens utdelningspolicy att ge en utdelning på 40-60% av nettovinsten till sina aktieägare förblir oförändrad.

Nya hållbarhetsmål:

 • 30% CO2-minskning till 2025 (Scope 1, 2, 3, normaliserad baserat på omsättning, minskning jämfört med 2019), och ansluter till Science Based Targets
 • >40 medarbetarnöjdhet (eNPS)
 • <2 LTIFR, antal skador per miljon arbetstimmar
 • >80% ESG-bedömning av leverantörer av direkt material