Skip to content

Finansiella mål

  • Intäktstillväxt 5-7 %

    Koncernens mål på medellång sikt är att ha en genomsnittlig årlig intäktstillväxt på 5-7%

  • EBITA-marginal 14-16 %

    Koncernens mål på medellång sikt är att nå en operativ EBITA-marginal på 14-16%.

  • Nettoskuld/EBITDA ~ 2.0 x

    Bolaget ska upprätthålla en effektiv kapitalstruktur med en nettoskuld runt två gånger EBITDA. Kapitalstrukturen ska vara flexibel och möjliggöra strategiska initiativ.

Alimak Group styrelse beslutade den 17 juni 2021 att uppdatera de finansiella målen och utdelningspolicyn för att återspegla den potential för värdeskapande som identifierats som en del av New Heights-programmet som lanserades i oktober 2020. Därutöver har koncernen beslutat om ett nytt hållbarhetsmål.

De uppdaterade finansiella målen och utdelningspolicyn är enligt följande:

Intäktstillväxt: 5-7%

Koncernens mål på medellång sikt är att ha en genomsnittlig årlig intäktstillväxt på 5-7%

EBITA-marginal: 14-16%

Koncernens mål på medellång sikt är att nå en operativ EBITA-marginal på 14-16%.

Nettoskuld/EBITDA: ~2.0x

Bolaget ska upprätthålla en effektiv kapitalstruktur med en nettoskuld runt två gånger EBITDA. Kapitalstrukturen ska vara flexibel och möjliggöra strategiska initiativ.

Utdelningspolicy: 40-60%

Bolaget har som mål att ge en utdelning på 40-60% av sin nettovinst till aktieägarna.

Hållbarhetsmål

Att reducera CO2-footprint med 30% i värdekedjan till 2025 Scope 3, normaliserad baserat på omsättning, minskning jämfört med 2019.