Skip to content

Uppförandekod

Alimak Groups uppförandekod beskriver företagets sätt att bedriva affärer på ett etiskt och ansvarfullt sätt. Den beskriver de principer vi följer och ger oss praktisk vägledning i våra dagliga handlingar och affärsbeslut.

Alla medarbetare inom Alimak Group utbildas regelbundet om uppförandekoden. Utbildningen ingår redan i introduktionsprogram för nyanställda och återkommer regelbundet under anställningen.

Alimak Group följer UN Global Compact och dess tio principer som syftar att vägleda företags uppförande när det gäller mänskliga rättigheter, arbete, miljö och anti-korruption.

Rapportera avvikelser

För att rapportera eventuell bristande efterlevnad av koden, överträdelser av lokala lagar, belysa andra problem i verksamheten, vänligen klicka på denna länk: https://report.whistleb.com/en/alimakgroup.

För mer information, vänligen klicka på denna länk: Whistleblower.