Skip to content

Intressenter

Alimaks viktigaste intressentgrupper inkluderar våra medarbetare, kunder, leverantörer, distributörer och andra affärspartners, ägare och allmänheten i de länder där vi är verksamma, direkt eller indirekt. En nära dialog med relevanta myndigheter och intresseorganisationer är också viktig för vår utveckling.

Vi vill ha en nära dialog och samarbete med våra olika intressentgrupper för att göra branschen ännu bättre och mer resurseffektiv. Dialogen är grunden för vårt hållbarhetsarbete och de prioriteringar vi gör när det gäller åtgärder för att minska vår miljöpåverkan och att bidra till förbättrade levnadsvillkor i alla delar av varuflödeskedjan.