Skip to content

Alimak Groups IR-verksamhet förser kapitalmarknad, investerare, aktieägare och andra intressenter med relevant information i enlighet med gällande lagstiftning, Nasdaq Stockholms regelverk, Svensk kod för bolagsstyrning, Alimak Groups informations & kommunikationspolicy samt kända rekommendationer. Presentationer av bolaget görs främst via kvartalsvisa delårsrapporter, pressreleaser samt regelbundna träffar med aktieägare, analytiker och investerare. All finansiell information publiceras och kan laddas ned från Alimak Groups webbplats. Tryckt information distribueras per post på begäran.

Kalender

11 dagar till nästa finansiella rapport

Delårsrapport Q1 2024

Alimak Group offentliggör sin delårsrapport för första kvartalet 2024 den 25 april kl. 08.00 (CEST).

Webbsändning: kl 10:00 (CET) samma dag.

Aktien – ALIMAK

Loading...
Loading...

Kapitalmarknadsdag 2023

Års- och hållbarhetsredovisning 2022

Alimak Groups års- och hållbarhetsredovisning för 2022 publicerades den 17 mars 2023.

Investerarkontakt

Johnny Nylund
IR

Telefon:
+46 76 852 5759

E-post:
johnny.nylund@alimakgroup.com