Skip to content

Visselblåsare

RAPPORTERA AVVIKELSER

Om du misstänker bristande efterlevnad av vår uppförandekod kan du göra en anmälan via vårt visselblåsarvertyg. 

Alimak Group strävar efter transpsrens och god affärsetik. Via vårt visselblåsarverktyg kan man anmäla misstänkta missförhållanden anonymt. Visselblåsarfunktionen är ett viktigt verktyg för att minska risker och bibehålla förtroendet för vår verksamhet genom att i ett tidigt skede ge oss möjlighet att upptäcka och vidta åtgärder mot möjliga missförhållanden. Att rapportera misstänkta missförhållanden kan göras både öppet och anonymt.

För att rapportera eventuell bristande efterlevnad av Alimak Groups uppförandekod, överträdelser av lokala lagar eller belysa andra problem i verksamheten, vänligen klicka på denna länk:https://report.whistleb.com/en/alimakgroup.

Alla anmälningar hanteras konfidentiellt. Visselbllåsarfunktionen tillhandahålls av WhistleB som är en extern leverantör. Alla anmälningar är krypterade. Anmälan kan göras på 16 olika språk.

Visselblåsaren får en bekräftelse på att rapporten har tagits emot inom sju dagar och visselblåsarteamet återkopplar inom tre månader efter att anmälan tagits emot.

Frågor gällande visselblåsarkanalen kan skickas till:

Sylvain Grange, Group CFO, sylvain.grange@alimakgroup.com
Annika Haaker, Chief People & Culture Officer, annika.haaker@alimakgroup.com
Sara Punkki, Head of Group Tax & Legal, sara.punkki@alimakgroup.com