Skip to content

Styrelse

alimak-JOHAN-HJERTONSSON-people
Läs mer

JOHAN HJERTONSSON

STYRELSEORDFÖRANDE SEDAN 2020
alimak-JOHAN-HJERTONSSON-people

JOHAN HJERTONSSON

STYRELSEORDFÖRANDE SEDAN 2020

Oberoende i förhållande till bolaget, beroende i förhållande till största aktieägare (Investment AB Latour)
Född: 1968
VD och koncernchef för Investment AB Latour
Utbildning: Civilekonom – Lunds Universitet
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande för ASSA ABLOY AB och Tomra Systems ASA samt styrelseledamot i Sweco AB och Investment AB Latour
Tidigare befattningar, urval: VD och koncernchef för AB Fagerhult och Lammhults Design Group AB samt ett antal ledande befattningar inom Electroluxkoncernen
Utskottsarbete: Ordförande för ersättningsutskottet
Aktieinnehav eget och närstående: 90 000

alimak-HELENA- NORDMAN-KNUTSON-people
Läs mer

HELENA NORDMAN-KNUTSON

STYRELSELEDAMOT SEDAN 2016
alimak-HELENA- NORDMAN-KNUTSON-people

HELENA NORDMAN-KNUTSON

STYRELSELEDAMOT SEDAN 2016

Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare
Född: 1964
Senior rådgivare Safir Communication
Utbildning: Pol mag Helsingfors universitet. Ek mag, Svenska Handelshögskolan, Helsingfors
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Nivika Fastigheter AB (publ), Excel Composites, Nidoco AB och USWE Sports AB
Tidigare befattningar, urval: Finansanalytiker på Enskilda Securities, Orkla Securities, Öhman Fondkommission samt Executive Director på Hallvarsson & Halvarsson
Utskottsarbete: Ordförande i revisionsutskottet
Aktieinnehav eget och närstående: 2 200

alimak-OLE- KRISTIAN- JoDAHL-people
Läs mer

OLE KRISTIAN JØDAHL

STYRELSELEDAMOT SEDAN 2020
alimak-OLE- KRISTIAN- JoDAHL-people

OLE KRISTIAN JØDAHL

STYRELSELEDAMOT SEDAN 2020

Beroende i förhållande till bolaget, oberoende i förhållande till stora aktieägare
Född: 1971
VD och koncernchef på Alimak Group
Utbildning: Ekonomi vid NHH Norwegian School of Economics
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Nilfisk Holding A/S
Utvalda tidigare befattningar: VD och koncernchef för Hultafors Group AB. Tidigare flertalet ledande befattningar inom AB SKF
Aktieinnehav eget och närstående: 104 905 aktier och 370 000 köpoptioner

alimak-PETRA EINARSSON-people
Läs mer

PETRA EINARSSON

STYRELSELEDAMOT SEDAN 2020
alimak-PETRA EINARSSON-people

PETRA EINARSSON

STYRELSELEDAMOT SEDAN 2020

Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare
Född: 1967
Utbildning: Civilekonom – Uppsala Universitet
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i SSAB AB, Biokraft International AB och Norsk Hydro ASA
Utvalda tidigare befattningar: Tidigare VD och koncernchef för förpackningsbolaget Billerud Korsnäs. Dessförinnan hade hon en lång karriär med ledande befattningar inom verkstadskoncernen Sandvik
Aktieinnehav eget och närstående: 5 000

alimak-TOMAS-CARLSSON-people
Läs mer

TOMAS CARLSSON

STYRELSELEDAMOT SEDAN 2018
alimak-TOMAS-CARLSSON-people

TOMAS CARLSSON

STYRELSELEDAMOT SEDAN 2018

Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare
Född: 1965
VD och koncernchef på NCC
Utbildning: Civilingenjör Chalmers tekniska högskola, Executive MBA vid London Business School och Columbia Business School
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Addval AB
Tidigare befattningar, urval: Affärsområdeschef NCC Construction, Sverige, VD och koncernchef på Sweco
Utskott: Ledamot revisionsutskottet
Aktieinnehav eget och närstående: 13 400

alimak-SVEN-TORNKVIST-people
Läs mer

SVEN TÖRNKVIST

STYRELSELEDAMOT SEDAN 2019
alimak-SVEN-TORNKVIST-people

SVEN TÖRNKVIST

STYRELSELEDAMOT SEDAN 2019

Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare
Född: 1971
CDO & Head of EQT Digital EQT AB
Utbildning: Civilekonom företagsekonomi, Handelshögskolan, Stockholm
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Swetorn AB
Tidigare befattingar, urval: Vice President Head of Digital Ericsson, olika ledande befattningar Google Sweden
Aktieinnehav eget och närstående: 12 000

 

alimak-ZEINA-BAIN-people
Läs mer

ZEINA BAIN

STYRELSELEDAMOT SEDAN 2023
alimak-ZEINA-BAIN-people

ZEINA BAIN

STYRELSELEDAMOT SEDAN 2023

Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare
Född:
1977
Managing Partner för Sullivan Street Partners
Utbildning: Oxford University, BA Honours Degree i filosofi, politik och ekonomi
Övriga styrelseuppdrag: Tracerco-gruppen, Oxford University Endowment Fund, St Paul’s Girls School (välgörenhet)
Utvalda tidigare befattningar: VD på ICG:s European Subordinated debt and equity fund. Dessförinnan en lång karriär på Carlyle Group
Aktieinnehav eget och närstående: 0

Läs mer

HELÉNE MELLQUIST

STYRELSELEDAMOT SEDAN 2024

HELÉNE MELLQUIST

STYRELSELEDAMOT SEDAN 2024

Oberoende i förhållande till bolaget, beroende i förhållande till största aktieägare (Investment AB Latour)
Född: 1964
Executive Vice President och COO på Investment AB Latour
Utbildning: Kandidat i Internationell ekonomi, Göteborgs universitet. Executive Management, Stockholm School of Economics
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Atlas Copco
Tidigare befattningar, urval: VD för AB Volvo Penta och har haft ett flertal befattningar inom Volvo Group AB. VD för Transatlantic AB
Aktieinnehav, eget och närståendes: 0

alimak-ORJAN FREDRIKSSON-people
Läs mer

ÖRJAN FREDRIKSSON

STYRELSELEDAMOT SEDAN 2016
alimak-ORJAN FREDRIKSSON-people

ÖRJAN FREDRIKSSON

STYRELSELEDAMOT SEDAN 2016

Arbetstagarrepresentant
Född: 1968
Utsedd av: IF Metall
Aktieinnehav eget och närstående: 0

alimak-urban-granstrom-people
Läs mer

URBAN GRANSTRÖM

STYRELSELEDAMOT SEDAN 2023
alimak-urban-granstrom-people

URBAN GRANSTRÖM

STYRELSELEDAMOT SEDAN 2023

Arbetstagarrepresentant
Född: 1972
Utsedd av: Unionen
Aktieinnehav eget och via närstående: 0