Skip to content

Alimak Group är en global leverantör av hållbara vertikala transportlösningar och lösningar för arbete på höjd, noterat på Nasdaq Stockholm. Med närvaro i fler än 120 länder utvecklar, tillverkar, säljer och utför vi service på koncernens transportlösningar och lösningar för arbete på höjd, med fokus på att tillföra kundvärde genom högre säkerhet, ökad produktivitet och bättre kostnadseffektivitet. 

Koncernens produkter och lösningar saluförs under varumärkena Alimak, Scanclimber, Tractel, CoxGomyl, Manntech och Avanti. Varumärken med stark marknadsigenkänning och dess produkter är kända för god säkerhet, hög kvalitet och hållbarhet.

Koncernen har en stor installerad bas av hissar, servicehissar, temporära och permanenta accesslösningar, plattformar och byggnadsunderhållsenheter runt om i världen. Lösningsportföljen omfattar även skyddsutrustning för höjdsäkerhet, lastmätning och kontroll, lyft och hantering samt en global affärsmodell för service, med återkommande intäkter från reservdelar och tjänster såsom inspektion, certifiering, underhåll, renoveringar, utbyten och utbildning. Koncernen grundades i Sverige 1948 och har sitt huvudkontor i Stockholm, 26 produktions- och monteringsanläggningar i 15 länder och cirka 3 000 anställda.

Marknader

Som en global aktör med försäljning till över 100 länder varierar koncernens marknadsförhållanden utifrån geografiska regioner och kundsektorer. Koncernens vertikala transportlösningar och tjänster är skräddarsydda för att möta dessa olika behov på slutmarknaderna.

Divisioner

Alimak Groups verksamhet är organiserad i fem divisioner: Facade Access, Construction, Industrial, Wind och Height Safety & Productivity Solutions.

Historia

1948 grundade Alvar Lindmark Ingenjörsfirman Alvar N. Lindmark Aktiebolag i Skellefteå, Sverige, från vilken dagens Alimak Group härstammar.

Nyckelfakta om Alimak Group

  • Styrelseordförande: Johan Hjertonsson
  • Koncernchef & VD: Ole Kristian Jødahl
  • Omsättning: 7,1 miljarder SEK
  • Just. EBITA-marginal: 16,2%
  • Antal anställda: cirka 3 000
  • Försäljning till > 120 länder
  • Sektor: Industrial Goods and Services
  • Huvudkontor: Stockholm, Sverige
  • Grundat år: 1948