Skip to content

Mission

Vi förflyttar människor, material och företag till nya höjder på ett säkert sätt.

Det är vårt löfte till våra kunder. Alimak Group har en marknadsledande position och vi ser goda möjligheter till tillväxt och ökad lönsamheten samt ett ökat värdeskapande för alla intressenter.

Genom våra produkter och tjänster hjälper vi våra kunder att öka säkerheten och produktiviteten och minska klimatpåverkan. Lösningarna skapar åtkomst till vindkraftsparker, förenklar logistiken på byggarbetsplatser och skapar bättre arbetsförhållanden inom de branscher som bygger framtidens infrastruktur.