Skip to content

Kapitalmarknadsdag 2023

Den 14 juni 2023 arrangerade Alimak Group en kapitalmarknadsdag i Stockholm.

På kapitalmarknadsdagen presenterade VD och koncernchef Ole Kristian Jødahl och andra representanter från koncernens ledningsgrupp företagets strategi med utvecklingen av New Heights-programmet, våra nya finansiella mål och hållbarhetsmål, samt uppdateringar från divisionerna.