Skip to content
Regulatoriskt

Alimak Group publicerar års- och hållbarhetsredovisningen för 2023

2023 var ett mycket viktigt och transformativt år för Alimak Group. Trots en utmanande makroekonomisk miljö tog koncernen ytterligare ett viktigt steg i genomförandet av New Heights-programmet och levererade stark tillväxt, lönsamhet och kassaflöde.

”Sedan lanseringen av vår strategiska inriktning, New Heights-programmet, för tre år sedan har vi följt vår plan. Resultatet för 2023 visar återigen att vi är på rätt väg", säger Ole Kristian Jødahl, VD för Alimak Group.

Intäkterna uppgick till 7,1 miljarder SEK, upp från 4,5 miljarder SEK, motsvarande en tillväxt på 57 procent. Den justerade EBITA-marginalen ökade till 16,2 procent, jämfört med 13,6 procent förra året.

Läs mer om Alimak Groups strategiska prioriteringar, resultat och hållbarhetsarbete i års- och hållbarhetsredovisningen för 2023. Denna finns tillgänglig på Alimak Groups hemsida, corporate.alimakgroup.com.