Skip to content
Regulatoriskt

Alimak Group: Delårsrapport januari – mars 2023

En mycket stark start på året

 • Justerad EBITA-marginal på 16,6%, aggregerad EBITA ökade med 41%*
 • Ökad orderingång om 78%, motsvarande 6 procent organisk tillväxt
 • Positivt bidrag från Wind-divisionen
 • Integrationen av Tractel och Tall Crane löper väl och enligt plan
 • Framgångsrikt genomförande av företrädesemission om 2 500 MSEK och brygglån återbetalt
 • Nettoskuld/EBITDA minskade till 2,87 (aggregerad, inklusive R12M för Tractels EBITDA)

Januari – mars

 • Orderingången ökade med 78% till 1 870 MSEK (1 053). Organisk tillväxt på 6%, främst driven av Industrial och Wind. Bidrag från förvärv uppgick till 65%
 • Intäkterna ökade med 86% till 1 745 MSEK (936). Organisk tillväxt på 12% med starkt bidrag från Construction, HSPS, Industrial och Wind. Bidrag från förvärv uppgick till 67%
 • Justerad EBITA ökade till 289 MSEK (107), marginalen var 16,6% (11,5). Ökningen var främst driven av förvärvet av Tractel och ett starkt operativt resultat
 • Det justerade aggregerade* EBITA-resultatet ökade med 41% jämfört med första kvartalet 2022, vilket återspeglar högre intäkter och förbättrat operativt resultat
 • Redovisad EBITA uppgick till 286 MSEK (107) inklusive jämförelsestörande poster på 3 MSEK (0), bestående av transaktionskostnader
 • EBIT uppgick till 248 MSEK (98)
 • Vinst per aktie, före utspädning, ökade till 1,72 SEK (0,98) och efter utspädning till 1,72 SEK (0,98)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 108 MSEK (36)
 • Företrädesemissionen blev fulltecknad och gav Alimak Group en likvid på cirka 2 500 MSEK
 • Nettoskuld/EBITDA minskade till 3,72 jämfört med 8,0 vid utgången av 2022. Nettoskuld/EBITDA minskade till 2,87 (aggregerad*, inklusive R12M för Tractels EBITDA)

* Aggregerade siffror som om Tractel hade förvärvats från och med den 1 januari 2022

Telefonkonferens / presentation

Med anledning av delårsrapporten anordnas en telefonkonferens för investerare, analytiker och finansiell media, onsdagen den 3 maj kl. 10.00 (CEST). CEO Ole Kristian Jødahl och CFO Sylvain Grange kommer att presentera och kommentera rapporten. Presentationen, som hålls på engelska, kan också följas via webcast.
 
Om du önskar delta via webcasten gå in på nedan länk. Via webcasten finns möjlighet att ställa skriftliga frågor.
 
https://ir.financialhearings.com/alimak-group-q1-2023
 
Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.
 
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=2001171