Skip to content
Icke-regulatoriskt

Våra observationer från deltagande i utredningen på olycksplatsen i Sundbyberg

Den 11 december inträffade en tragisk arbetsplatsolycka på en byggarbetsplats i Sundbyberg. Utifrån den observation som Alimak Groups experter genomfört på plats kan vi konstatera att det finns en väsentlig avvikelse från installationsinstruktionerna.

”Till att börja med vill jag understryka att det är en djupt tragisk och ofattbar händelse. Våra tankar går i denna stund först och främst till de drabbade och deras familjer”, säger Ole Kristian Jødahl, vd för Alimak Group. ”Direkt när vi fick vetskap om olyckan skickade vi ett team av experter till olycksplatsen för att finnas till förfogande för de utredningar som genomförs av berörda myndigheter”.

Den 12 december var tre seniora experter från Alimak Group, tillsammans med utredare från Statens haverikommission och polisen, på plats för observation på olycksplatsen.

Utifrån de observationer som genomförts kan vi konstatera att två av de mastsektioner som ska hålla hissen på plats inte har varit ihopbultade, vilket kan vara orsaken till att hisskorgen föll ner till marken. Detta är en väsentlig avvikelse från installationsinstruktionerna. Installationen har inte genomförts av Alimak Group.

”Vid installation finns en installationsmanual med tydliga instruktioner. I tillägg finns en operatörs- och underhållsmanual som även inkluderar dagliga säkerhetskontroller för att säkerställa att hissen fungerar som avsett. Jag vill återigen betona vikten av att de instruktioner som medföljer produkten följs vid installation och användning”, säger Ole Kristian Jødahl.

Den hiss som användes vid olyckan är en Alimak Scando 650, en standardhiss som används på byggarbetsplatser för att transportera passagerare och material på höjd.

För mer information, vänligen kontakta:

Johnny Nylund, kommunikationschef Alimak Group, +46 76 852 5759
johnny.nylund@alimakgroup.com

Om Alimak Group
Alimak Group är en global leverantör av hållbara vertikala transportlösningar och lösningar för arbete på höjd, noterat på Nasdaq Stockholm. Med närvaro i mer än 120 länder utvecklar, tillverkar, säljer och utför vi service på koncernens transportlösningar och lösningar för arbete på höjd med fokus på att tillföra kundvärde genom högre säkerhet, ökad produktivitet och bättre kostnadseffektivitet. Koncernen har en stor installerad bas av hissar, servicehissar, temporära och permanenta accesslösningar, plattformar och byggnadsunderhållsenheter runt om i världen. Portföljen omfattar även skyddsutrustning för höjdsäkerhet, lastmätning och kontroll, lyft och hantering samt en global affärsmodell för service, med återkommande intäkter från reservdelar och tjänster såsom inspektion, certifiering, underhåll, renoveringar, utbyten och utbildning. Koncernen grundades i Sverige 1948 och har sitt huvudkontor i Stockholm, 24 produktions- och monteringsanläggningar i 15 länder och cirka 3000 anställda. corporate.alimakgroup.com