Skip to content

Extra bolagstämma 2022

Alimak Group AB (publ) håller extra bolagsstämma fredagen den 2 september 2022  

Med stöd av tillfälliga lagregler har styrelsen beslutat att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast på förhand genom så kallad poströstning. För vidare instruktioner angående poströstning, vänligen se nedan under ”Instruktioner för poströstning”. 

Ytterligare information om stämman finns i kallelsen till extra bolagsstämma samt i övriga nedanstående dokument. 

Instruktioner för poströstning 

För poströstning ska nedanstående formulär användas. Skriv ut, underteckna och skicka formuläret till Alimak Group AB (publ), ”Extra Bolagsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Ifyllt och undertecknat formulär kan även inges elektroniskt och ska då skickas med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. Aktieägare kan även poströsta elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s webbplats, https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy. 

För fullständiga instruktioner för poströstning, vänligen se kallelse till extra bolagsstämma samt poströstningsformuläret.