Skip to content

Extra bolagsstämma 2017

Kommuniké från extra bolagsstämma i Alimak Group AB den 1 november 2017

Alimak Group AB höll under onsdagen den 1 november 2017 extra bolagsstämma, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till den extra bolagsstämman och de fullständiga förslagen. Kallelse till den extra bolagsstämman samt fullständiga förslag finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.alimakgroup.com.

Val av ny styrelseledamot och information om styrelseledamots avgång

Med anledning av att Triton har sålt sitt aktieinnehav i Alimak Group AB till Latour lämnar Carl Johan Falkenberg styrelsen i samband med stämman.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden till slutet av nästa årsstämma välja Jan Svensson till ny styrelseledamot.

Jan Svensson är född 1956 och är utbildad maskiningenjör och civilekonom.

Jan Svensson har lång erfarenhet från verksamhet i internationella industrikoncerner, börsnoterade såväl som icke noterade. Jan Svensson är för närvarande VD och koncernchef i Investment AB Latour, styrelseordförande i AB Fagerhult, Nederman Holding AB, Tomra Systems ASA och Troax Group AB, styrelseledamot i ASSA ABLOY AB och Loomis AB samt styrelseordförande i de onoterade bolagen Hultafors Group AB, Latour Industries AB, Nord-Lock International AB och i Swegon AB.