Skip to content
Regulatoriskt

Alimak Group: Q4 och Bokslutskommuniké 2023

Stabilt avslut på ett mycket bra år

 • Intäkterna uppgick till 1 838 MSEK, vilket motsvarar en ökning om 31% och en organisk ökning om 4%
 • Orderingången uppgick till 1 696 MSEK, vilket motsvarar en ökning om 22% och en organisk minskning om 2%
 • Justerad EBITA-marginal på 15,7% (15,5). Aggregerad EBITA ökade med 4%*
 • Mycket starkt kassaflöde från den löpande verksamheten på 363 MSEK
 • Minskning av belåningsgraden mot nettoskuld/EBITDA om 2,26

Fjärde kvartalet

 • Orderingången ökade med 22% till 1 696 MSEK (1 396), vilket motsvarar en organisk minskning på 2%. Bidrag från förvärv uppgick till 22%.
 • Intäkterna ökade med 31% till 1 838 MSEK (1 403), vilket motsvarar en organisk ökning på 4%. Bidrag från förvärv uppgick till 25%.
 • Justerad EBITA uppgick för kvartalet till 288 MSEK (217), vilket motsvarar en marginal på 15,7% (15,5).
 • Justerad EBITA, aggregerat*, ökade med 4% jämfört med fjärde kvartalet 2022.
 • Redovisad EBITA uppgick till 258 MSEK (237) inklusive jämförelsestörande poster på -30 MSEK (19). Merparten av de -30 MSEK härrör från transformationen av Facade Access, delvis uppvägt av försäkringsersättningen i Frankrike.
 • EBIT uppgick till 205 MSEK (208).
 • Vinst per aktie, före utspädning, uppgick till 1,13 SEK (1,81)*** och efter utspädning till 1,13 SEK (1,81)***.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 363 MSEK (293), på grund av ett högre resultat och starkare rörelsekapital.

Januari – december

 • Orderingången ökade med 47% till 7 027 MSEK (4 784), vilket motsvarar en organisk minskning på 4%. Bidrag från förvärv uppgick till 47%.
 • Intäkterna ökade med 57% till 7 097 MSEK (4 512), en organisk tillväxt om 5%. Bidrag från förvärv uppgick till 49%.
 • Justerad EBITA uppgick för perioden till 1 150 MSEK (616), motsvarande en marginal på 16,2% (13,6). Ökningen berodde på ett starkt operativt resultat och förvärvet av Tractel.
 • Justerad EBITA, aggregerat*, ökade med 12% jämfört med 2022. Det avspeglar högre intäkter och ett förbättrat operativt resultat.
 • Redovisad EBITA uppgick till 1 145 MSEK (603) inklusive jämförelsestörande poster på -5 MSEK (-13).
 • EBIT ökade till 945 MSEK (546).
 • Vinst per aktie före utspädning uppgick till 5,25 SEK (5,26)***, och efter utspädning till 5,25 SEK (5,26)***.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 067 MSEK (501).
 • Nettoskuld/EBITDA minskade till 2,26 (8,00).
 • Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning för 2023 om 2,50 SEK (1,82) per aktie, baserat på det aktuella antalet utestående aktier.

 

*Aggregerade siffror för 2022 som om Tractel hade förvärvats från och med den 1 januari 2022.
***Resultat per aktie har omräknats för att beakta företrädesemissionen.

TELEFONKONFERENS/PRESENTATION
En telefonkonferens för investerare, analytiker och finansiell media arrangeras måndagen den 12 februari kl. 10.00 CET. VD Ole Kristian Jødahl och CFO Sylvain Grange kommer att presentera och kommentera rapporten. Presentationen hålls på engelska och kan även följas via webcast.

Om du vill delta via webcast, använd länken nedan. Via webcast kan du ställa skriftliga frågor.

https://ir.financialhearings.com/alimak-group-q4-report-2023

Om du vill delta via telefonkonferensen, registrera dig via länken nedan. Efter registreringen får du ett telefonnummer och ett konferens-ID för att delta på konferensen. Under telefonkonferensen kan du ställa frågor muntligen.

https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=50048449