Skip to content
Regulatoriskt

Alimak Group: Delårsrapport januari – september 2023

Nya höjder för lönsamhet och kassaflöde

 • Justerad EBITA-marginal på 16,1%, en ökning från 13,7%. Aggregerad EBITA ökade med 7%*
 • Intäkterna uppgick till 1 730 MSEK, vilket motsvarar en ökning om 58% och 1% organiskt
 • Orderingången uppgick till 1 678 MSEK, vilket motsvarar en ökning om 55% och en minskning om 4% organiskt
 • Mycket starkt kassaflöde från den löpande verksamheten på 390 MSEK
 • Minskning av belåningsgraden mot nettoskuld/EBITDA om 2,53 (2,47, inkl. R12M för Tractels EBITDA)

Tredje kvartalet

 • Orderingången ökade med 55% till 1 678 MSEK (1 086), vilket motsvarar en organisk minskning på 4%. Construction och Wind hade en stark tillväxt, medan Facade Access drabbades av uppskjutna tilldelningsbeslut på grund av höga räntor. Bidrag från förvärv uppgick till 55%.
 • Intäkterna ökade med 58% till 1 730 MSEK (1 095) motsvarande en organisk ökning på 1%, med stabila bidrag från Industrial och Wind. Bidrag från förvärv uppgick till 53%.
 • Justerad EBITA uppgick för kvartalet till 279 MSEK (150), vilket motsvarar en marginal på 16,1% (13,7).
 • Justerad EBITA, aggregerat* ökade med 7% jämfört med tredje kvartalet 2022.
 • Redovisad EBITA uppgick till 312 MSEK (118) inklusive jämförelsestörande poster på 34 MSEK (-32). Merparten av dessa 34 MSEK avser justerad tilläggsköpeskilling för förvärvet av Tall Crane och ett Covid-19-bidrag från regeringen i USA.
 • EBIT uppgick till 256 MSEK (107).
 • Vinst per aktie, före utspädning, uppgick till 1,32 SEK (1,08) och efter utspädning till 1,32 SEK (1,08).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 390 MSEK (134), på grund av ett högre resultat och starkare rörelsekapital.

Januari – september

 • Orderingången ökade med 57% till 5 330 MSEK (3 388), vilket motsvarar en organisk minskning på 5%, främst påverkad av Facade Access medan Wind och Construction hade stabil tillväxt. Bidrag från förvärv uppgick till 57%.
 • Intäkterna ökade med 69% till 5 259 MSEK (3 109), motsvarande en organisk tillväxt på 5% med ett starkt bidrag från Industrial och Wind. Bidrag från förvärv uppgick till 59%.
 • Justerad EBITA uppgick för perioden till 862 MSEK (398), motsvarande en marginal på 16,4% (12,8). Ökningen berodde på ett starkt operativt resultat och förvärvet av Tractel.
 • Justerad EBITA, aggregerat* ökade med 15% jämfört med 2022. Det avspeglar högre intäkter och ett förbättrat operativt resultat.
 • Redovisad EBITA uppgick till 887 MSEK (366) inklusive jämförelsestörande poster på 25 MSEK (-32).
 • EBIT uppgick till 740 MSEK (338).
 • Vinst per aktie, före utspädning, ökade till 4,14 SEK (3,45) och efter utspädning till 4,14 SEK (3,45).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 704 MSEK (207).
 • Nettoskuld/EBITDA om 2,53 (2,47, inkl. R12M för Tractels EBITDA).

* Aggregerade siffror som om Tractel hade förvärvats från och med den 1 januari 2022.

Telefonkonferens / presentation

Med anledning av delårsrapporten anordnas en telefonkonferens för investerare, analytiker och finansiell media tisdagen den 24 oktober kl. 10.00 CEST. VD Ole Kristian Jødahl och CFO Sylvain Grange kommer att presentera och kommentera rapporten. Presentationen hålls på engelska och kan även följas via webcast.

Om du vill delta via webcast, använd länken nedan. Via webcast kan du ställa skriftliga frågor.

https://ir.financialhearings.com/alimak-group-q3-2023

Om du vill delta via telefonkonferensen, registrera dig via länken nedan. Efter registreringen får du ett telefonnummer och ett konferens-ID för att delta på konferensen. Under telefonkonferensen kan du ställa frågor muntligen.

https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=2001145