Skip to content
Regulatoriskt

Alimak Group: Delårsrapport januari – mars 2024

Mixad start på året

 • Orderingången minskade med 8% till 1 729 MSEK (1 870), en organisk minskning med 7%
 • Intäkter minskade med 1% till 1 736 MSEK (1 745), och var organiskt oförändrad
 • Justerad EBITA-marginal på 16,4% (16,6)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 214 MSEK (108)

Januari – mars

 • Orderingången minskade med 8% till 1 729 MSEK (1 870), främst på grund av en lägre orderingång inom Facade Access-divisionen. Orderingången var i linje med omsättningen i kvartalet.
 • Intäkter minskade med 1% till 1 736 MSEK (1 745). Industrial-divisionen levererade stark tillväxt, medan Construction-divisionen redovisade lägre intäkter på grund av en svag orderingång under fjärde kvartalet 2023.
 • Justerad EBITA uppgick för perioden till 285 MSEK (289), motsvarande en marginal på 16,4% (16,6). Trots den betydligt lägre marginalen i Construction-divisionen redovisade koncernen en stabil nivå för marginalerna.
 • Redovisad EBITA uppgick till 281 MSEK (286) inklusive jämförelsestörande poster på -4 MSEK (-3), som främst är hänförliga till förändringsåtgärderna i Facade Access-divisionen.
 • EBIT uppgick till 228 MSEK (248).
 • Vinst per aktie, före utspädning, uppgick till 1,24 SEK (1,72) och efter utspädning till 1,24 SEK (1,72).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 214 MSEK (108).
 • Nettoskuld/EBITDA uppgick till 2,25 (3,72).

Telefonkonferens/presentation
Med anledning av delårsrapporten anordnas en telefonkonferens för investerare, analytiker och finansiell media torsdagen den 25 april kl. 10.00 CEST. VD Ole Kristian Jødahl och CFO Sylvain Grange kommer att presentera och kommentera rapporten. Presentationen hålls på engelska och kan även följas via webcast.

Om du vill delta via webcast, använd länken nedan. Via webcast kan du ställa skriftliga frågor.

https://ir.financialhearings.com/alimak-group-q1-report-2024

Om du vill delta via telefonkonferensen, registrera dig via länken nedan. Efter registreringen får du ett telefonnummer och ett konferens-ID för att delta på konferensen. Under telefonkonferensen kan du ställa frågor muntligen.

https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=50049103