Skip to content
Regulatoriskt

Alimak Group: Delårsrapport januari – juni 2023

Vår lönsamma tillväxtresa går vidare

 • Justerad EBITA-marginal på 16,5%. EBITA, aggregerat, ökade med 6%*
 • Intäkterna uppgick till 1 784 MSEK, vilket motsvarar en ökning med 65% och 1% organiskt
 • Orderingången uppgick till 1 782 Mkr, i nivå med intäkterna
 • Mycket starkt resultat i divisionerna Wind och Industrial
 • Positiv utveckling av kassaflödet

Andra kvartalet 2023

 • Orderingången ökade med 43% till 1 782 MSEK (1 249), vilket motsvarar en minskning med 15% organiskt, främst på grund av ett högt jämförelsetal. Bidrag från förvärv uppgick till 53%.
 • Intäkterna ökade med 65% till 1 784 MSEK (1 078) motsvarande en organisk ökning på 1%, med bidrag från Industrial och Wind. Bidrag från förvärv uppgick till 59%.
 • Justerad EBITA uppgick till 295 MSEK (141), vilket motsvarar en marginal på 16,5% (13,1).
 • Justerad EBITA, aggregerat*, ökade med 6% jämfört med andra kvartalet 2022.
 • Redovisad EBITA uppgick till 288 MSEK (141) inklusive jämförelsestörande poster på -6 MSEK (0), bestående av transaktionskostnader.
 • EBIT uppgick till 236 MSEK (132).
 • Vinst per aktie, före utspädning, minskade till 1,21 SEK (1,38) och efter utspädning till 1,21 SEK (1,38) på grund av ökat antal aktier.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 206 MSEK (37), på grund av ett högre resultat och bättre hantering av rörelsekapitalet.

Januari – juni

 • Orderingången ökade med 59% till 3 652 MSEK (2 302), vilket motsvarar en minskning med 6% organiskt, främst påverkat av ett svagt kvartal för Facade Access, medan Industrial och Wind redovisade en stark tillväxt. Bidrag från förvärv uppgick till 59%.
 • Intäkterna ökade med 75% till 3 529 MSEK (2 014). Organisk tillväxt på 7%, med ett starkt bidrag från Industrial och Wind. Bidrag från förvärv uppgick till 63%.
 • Justerad EBITA uppgick till 584 MSEK (248), motsvarande en marginal på 16,5% (12,3). Ökningen berodde på ett starkt operativt resultat och förvärvet av Tractel.
 • Justerad EBITA, aggregerat*, ökade med 19% jämfört med 2022. Det avspeglar högre intäkter och ett förbättrat operativt resultat.
 • Redovisad EBITA uppgick till 575 MSEK (248) inklusive jämförelsestörande poster på -9 MSEK (0), främst bestående av transaktionskostnader.
 • EBIT uppgick till 484 MSEK (230).
 • Vinst per aktie, före utspädning, ökade till 2,94 SEK (2,36) och efter utspädning till 2,94 SEK (2,36).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 314 MSEK (73).
 • Nettoskuld/EBITDA uppgick till 3,36 (2,97, inkl. R12M för Tractels EBITDA).

* Aggregerade siffror som om Tractel hade förvärvats från och med den 1 januari 2022.

Telefonkonferens / presentation

Med anledning av delårsrapporten anordnas en telefonkonferens för investerare, analytiker och finansiell media, torsdag den 20 juli kl. 10.00 (CEST). CEO Ole Kristian Jødahl och CFO Sylvain Grange kommer att presentera och kommentera rapporten. Presentationen, som hålls på engelska, kan också följas via webcast.

Om du önskar delta via webcasten gå in på nedan länk. Via webcasten finns möjlighet att ställa skriftliga frågor.

https://ir.financialhearings.com/alimak-group-q2-2023

Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=2001159