Skip to content
Icke-regulatoriskt

Alimak Group ansluter sig till Science Based Targets initiative

Alimak Group har anslutit sig till Science Based Targets initiative (SBTi), och kommer att sätta mål som är i linje med Parisavtalet.

”SBTi är nästa logiska steg för koncernen och det understryker vårt pågående arbete med att minska miljöpåverkan och driva positiv förändring i hela vår värdekedja", säger Ole Kristian Jødahl, VD för Alimak Group.

Genom omfattande analyser av både direkta utsläpp och de som är associerade med värdekedjan har Alimak Group gjort betydande framsteg när det gäller att etablera en baslinje för utsläppen. Detta har möjliggjort för koncernen att genomföra konkreta förbättringar, med ett antal pågående initiativ som kommer att driva ytterligare framsteg.

SBTi är ett samarbete mellan Carbon Disclosure Project, FN:s Global Compact, World Resources Institute och Världsnaturfonden som hjälper företag att sätta ambitiösa och vetenskapligt baserade mål för att minska utsläppen av växthusgaser.

För mer information, vänligen kontakta:

Johnny Nylund, kommunikationschef Alimak Group, +46 76 852 5759
johnny.nylund@alimakgroup.com

Om Alimak Group
Alimak Group är en global leverantör av hållbara vertikala transportlösningar och lösningar för arbete på höjd, noterat på Nasdaq Stockholm. Med närvaro i mer än 120 länder utvecklar, tillverkar, säljer och utför vi service på koncernens transportlösningar och lösningar för arbete på höjd med fokus på att tillföra kundvärde genom högre säkerhet, ökad produktivitet och bättre kostnadseffektivitet. Koncernen har en stor installerad bas av hissar, servicehissar, temporära och permanenta accesslösningar, plattformar och byggnadsunderhållsenheter runt om i världen. Portföljen omfattar även skyddsutrustning för höjdsäkerhet, lastmätning och kontroll, lyft och hantering samt en global affärsmodell för service, med återkommande intäkter från reservdelar och tjänster såsom inspektion, certifiering, underhåll, renoveringar, utbyten och utbildning. Koncernen grundades i Sverige 1948 och har sitt huvudkontor i Stockholm, 26 produktions- och monteringsanläggningar i 15 länder och cirka 3000 anställda. corporate.alimakgroup.com