Skip to content
Regulatoriskt

Alimak Group: Q4 och Bokslutskommuniké 2022

Accelererar lönsam tillväxt

 • Slutförde framgångsrikt förvärvet av Tractel som konsoliderades den 21 november
 • Stark orderingång, en ökning om 53% och 12% organiskt
 • Justerad EBITA-marginal på 15,5% för kvartalet
 • Starkt kassaflöde från den löpande verksamheten på 293 MSEK
 • Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning för 2022 om 3,65 SEK (3,30) per aktie

Fjärde kvartalet

 • Orderingången ökade med 53% till 1 396 MSEK (912). Förvärv hade en positiv påverkan med 28%. Organisk ökning på 12%, driven av Construction och Industrial
 • Intäkterna ökade med 36% till 1 403 MSEK (1 028). Förvärv hade en positiv påverkan med 25%. Organisk tillväxt var 0%, påverkad av fortsatt utmanande marknadsförhållanden för division Wind och senarelagda leveranser av utrustning i USA inom Facade Access
 • Justerad EBITA ökade till 217 MSEK (143), marginalen var 15,5% (13,9) med resultatbidrag från förvärvet av Tractel
 • Redovisad EBITA uppgick till 237 MSEK (143) inklusive jämförelsestörande poster på 19 MSEK (0) under kvartalet, bestående av transaktionskostnader om -14 MSEK och en positiv påverkan från COVID-19-relaterat stöd på 33 MSEK från USA:s federala regering
 • Vinst per aktie, före och efter utspädning, ökade till 2,43 SEK (1,70)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 293 MSEK (139), vilket berodde på ökat resultat samt minskat rörelsekapital
 • Förvärvet av Tractel avslutat, 500 MEUR motsvarande cirka 5,5 Mdkr netto efter förvärvade likvida medel. Efter slutförandet av planerad företrädesemission och återbetalning av brygglånet förväntas nettoskuld/EBITDA uppgå till omkring 3,0 gånger, inklusive 12 månader från Tractel

Januari – december

 • Orderingången ökade med 27% till 4 784 MSEK (3 772). Förvärv hade en positiv påverkan med 8%. Organisk ökning på 9%, driven av tillväxt inom Facade Access, Construction och Industrial
 • Intäkterna ökade med 21% till 4 512 MSEK (3 728). Förvärv hade en positiv påverkan med 8%. Organisk ökning på 3%, påverkat av fortsatt utmanande marknadsförhållanden för division Wind
 • Serviceintäkterna ökade med 10% organiskt
 • Justerad EBITA ökade till 616 MSEK (483), marginalen var 13,6% (13,0)
 • Redovisad EBITA uppgick till 603 MSEK (483) inklusive jämförelsestörande poster på -13 MSEK (0), främst transaktionskostnader om -46 MSEK och positiv påverkan från COVID-19-relaterat stöd på 33 MSEK från USA:s federala regering
 • Vinst per aktie, före och efter utspädning, ökade till 7,04 SEK (5,68)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 501 MSEK (646) och påverkades av ökade kundfordringar, lageruppbyggnad och ökade avtalstillgångar från första halvåret 2022
 • Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning för 2022 om 3,65 SEK (3,30) per aktie

Telefonkonferens/presentation

Med anledning av rapporten anordnas en telefonkonferens för investerare, analytiker och finansiell media, fredagen den 17 februari kl. 09.00 CET. CEO Ole Kristian Jødahl och CFO Sylvain Grange kommer att presentera och kommentera rapporten. Presentationen, som hålls på engelska, kan också följas via webcast.

Om du önskar delta via webcasten gå in på nedan länk. Via webcasten finns möjlighet att ställa skriftliga frågor.
https://ir.financialhearings.com/alimak-group-q4-2022

Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5009609